Email: hung.lx@ptl.com.vn - Hotline: 0903 19 20 21 -

Tin tức & Sự kiện

Tăng giá gói thầu lên trên 33,4 tỷ đồng

( 10-06-2015 - 09:13 AM ) - Lượt xem: 949

Kết luận thanh tra số 286 của Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều sai sót trong việc quản lý, triển khai các DA. Những sai sót trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: Chỉ dẫn kỹ thuật thiếu một số quy định thi công giếng cát; quét nhựa đường chống thấm ống cống, cống hộp, tuy nen; tiêu chuẩn cỏ trồng trên mái taluy; thiết kế hệ đà giáo thi công cầu quá mức cần thiết, thiếu bảng tính công tác phụ trợ, thiết kế cao độ đào nền đường chưa đủ cơ sở; tính toán khối lượng một số hạng mục công trình. Công tác lập dự toán xây dựng công trình, áp sai đơn giá ca máy, áp giá vật liệu chưa chính xác; tính thừa chi phí ván khuôn, áp định mức chưa phù hợp và một số sai sót khác làm tăng giá gói thầu trên 33,4 tỷ đồng.

Tăng giá gói thầu lên trên 33,4 tỷ đồng

Cập nhật: 08/12/2015 06:50

(Thanh tra)- Đó là một trong hàng loạt sai phạm được Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra tại 2 dự án do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư.

Tăng giá gói thầu lên trên 33,4 tỷ đồng
DA đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19 được thông tuyến giai đoạn I vào ngày 03/10/2015

Kết luận thanh tra số 286 của Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra nhiều sai sót trong việc quản lý, triển khai các DA. Những sai sót trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công: Chỉ dẫn kỹ thuật thiếu một số quy định thi công giếng cát; quét nhựa đường chống thấm ống cống, cống hộp, tuy nen; tiêu chuẩn cỏ trồng trên mái taluy; thiết kế hệ đà giáo thi công cầu quá mức cần thiết, thiếu bảng tính công tác phụ trợ, thiết kế cao độ đào nền đường chưa đủ cơ sở; tính toán khối lượng một số hạng mục công trình.

Công tác lập dự toán xây dựng công trình, áp sai đơn giá ca máy, áp giá vật liệu chưa chính xác; tính thừa chi phí ván khuôn, áp định mức chưa phù hợp và một số sai sót khác làm tăng giá gói thầu trên 33,4 tỷ đồng.

Tổ chuyên gia chấm thầu chưa phát hiện ra một số lỗi trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu như đổ bê tông bịt đáy trên cạn không dùng xà lan nhưng trong đơn giá dự thầu có chi phí xà lan và một số sai sót khác…

 

Hai DA được thanh tra: DA đầu tư xây dựng tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy nhơn đến giao Quốc lộ 1A) và DA nâng cấp Quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Phú Tài – ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định).
Công tác quản lý chất lượng thi công công trình, thực hiện chưa đúng các quy định về lập hồ sơ quản lý chất lượng thi công công trình như:Nhật ký thi công chưa đầy đủ, chưa có dấu của chủ đầu tư, dấu giáp lai, hồ sơ không thể hiện lượng nhựa đường quét chống thấm cống tròn, cống hộp; thiếu biên bản nghiệm thu thiết bị thi công giếng cát của nhà thầu thi công; không ghi rõ mỏ đất, mỏ cát được sử dụng để cung cấp cho công trình và một số sai sót khác.

 

Công tác nghiệm thu, thanh toán, nghiệm thu thừa khối lượng và áp sai đơn giá thanh toán dẫn đến thanh toán sai gần 200 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo kiểm điểm đối với các tổ chức, các cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xác định và công bố giá vật liệu cát bán tại mỏ.

Đối với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót theo các nội dung đã nêu. Ban quản lý DA công trình giao thông tỉnh Bình Định và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm đối với lãnh đạo các bộ phận chức năng có liên quan.

Về kinh tế, yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định có trách nhiệm chỉ đạo lập, phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (giá gói thầu) các gói thầu do lập dự toán xây dựng công trình chưa đúng quy định để làm cơ sở thanh, quyết toán công trình với số tiền trên 33,4 tỷ đồng. Trong đó, DA đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy nhơn đến giao Quốc lộ 1A) trên 33,1 tỷ đồng; DA nâng cấp Quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Phú Tài – ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định) trên 255,5 triệu động.

Yêu cầu chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ theo đúng quy định của pháp luật để làm cơ sở nghiệm thu, thanh, quyết toán; giảm trừ khi thanh toán đợt tiếp theo số tiền gần 200 triệu đồng, trong đó, DA đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy nhơn đến giao Quốc lộ 1A) gần 144 triệu đồng; DA nâng cấp Quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Phú Tài – ngã ba Long Vân, tỉnh Bình Định) trên 51 triệu động.

 

Trần Quý

 

ĐỐI TÁC

COPYRIGHT 2009 BY PHÚC TÂM LỘC ®.All rights reserved. Designed by NINA .